Ga verder naar de inhoud

Verhelst, Franciscus

° Lier, 1/08/1853 — † Heverlee, 30/03/1934

Biografie

Franciscus Verhelst werd op 1 augustus 1853 geboren in Lier. Hij studeerde natuurwetenschappen, filosofie en theologie. In Rome behaalde hij een doctoraat en baccalaureaat in de theologie.

Terug in eigen land werd hij in 1877 in Mechelen tot priester gewijd. Daarnaast was Verhelst leraar in verschillende scholen.

Verhelst schreef artikels over (kerk)muziek, was koordirigent en componeerde ook zelf. Van zijn hand zijn verschillende lithurgische motetten, lofzangen en missen, allen gekenmerkt door “eenvoud en godsdienstigheid”. Zijn muziek werd onder andere uitgegeven als bijvoegsel bij Musica Sacra. Via de muziek kwam hij in contact met Edgar Tinel, aan wie hij verschillende van zijn composities voorlegde. De twee raakten goed bevriend.

In 1927 vierde Franciscus zijn gouden priesterjubileum. In datzelfde jaar werd hij erekannunik aan het Sint-Romboutskapittel in Mechelen. Musica Sacra bracht ter gelegenheid van zijn 50 jaar priesterschap een hulde aan de priester-componist.

Franciscus Verhelst overleed op Goede Vrijdag van het jaar 1934. In Musica Sacra verscheen in het juninummer van dat jaar een uitgebreid In Memoriam.

Historische teksten

In Memoriam Kanunnik Fr. Verhelst

Dom Jozef KREPS

Op Goeden Vrijdag van het jaar 1934 is Kanunnik Frans VERHELST te Leuven de eeuwige rust ingetreden.

Kanunnik F. Verhelst

Jules Van Nuffel

TER gelegenheid van het gouden priesterjubileum van Kanunnik VERHELST, vervult Musica Sacra den aangenamen plicht een bijzondere hulde te brengen aan dezen zeer verdienstelijken priester van het bisdom Mechelen

Heb je een vraag of heb je een foutje opgemerkt? Zoek je een partituur?

Of heb je zelf nog meer informatie over deze persoon, contacteer ons dan.